Τα μυστικά του Ξινόμαυρου - Πως βελτιώνουμε με φυσικό τρόπο το χρώμα του!!


Στην τελευταία συνάντησή μας στους Φίλους του Ξινόμαυρου η dr. Χαρούλα Σπινθηροπούλου (http://www.argatia.gr/view.php?w=4) της "Αργατίας" και των "Φίλων του Ξινόμαυρου" μας εξηγεί με ποιόν φυσικό τρόπο βελτιώνεται το ΧΡΩΜΑ του Ξινόμαυρου!!